RSS

Blogginnlegg av '2015 ''juni'

Hardhet i ulike treslag
Skrevet av Jon-Inge
Grey XL enstav parkett

Hardhet og slitestyrke kan variere i ulike parkettgulv. Det kan være mange faktorer som spiller inn, men den viktigste faktoren er nok hvilket treslag som er brukt i slitesjiktet.

Treslag

De ulike treslagene har ulik slitasjestyrke og hardhet. Et parkettgulv består av tre sjikt.  Et bunnsjikt, et mellomsjikt og et slitesjikt. Det øverste sjiktet, det såkalte slitesjiktet, er det treverket man ser og går på. Hvis det øverste sjiktet består av eik, så er det en eikparkett.

I Norge selges det mye tregulv og parkettgulv. Størsteparten av parketten som selges er eikeparkett.  Eik er allment akseptert som et slitesterkt tre og dette treslaget egner seg godt som toppsjikt i et parkettgulv.

Leker på parkett
Slitesjiktet på en eikeparkett som er hvitoljet

Det er også mange som kjøper askparkett. Det vil si en parkett med ask i slitesjiktet. Ask er like slitesterkt som eik, ja den er faktisk litt mer slitesterk.

pute og parkett
Slitesjiktet på en askparkett som er hvitmattlakket

Det er mange i Norge som har furugulv, og da er det enten heltregulv i furu eller en furuparkett. Furu er vesentlig mykere enn eik. Det skal nesten ingenting til for å skape et hakk eller en ripe i et slikt gulv, men en av fordelene med furu er den lune og behagelige overflaten som dette treslaget gir.

Barnerom parkett
Slitesjikt i en furuparkett som er lutet og hvitoljet

Det er viktig å merke seg at hardheten kan variere innenfor samme treslag. En eikparkett kan være mer slitasjesterk enn en annen eikparkett. Vekstforhold og hvor i trestammen materialene er hentet fra kan påvirke hardheten i treet.

Brinellverdi

Treets hardhet måles i Brinell. Jo høyere Brinellverdien er, jo hardere er treet. Det var den svenske ingeniøren Johan August Brinell som utviklet en metode for å teste hardhet.

Mer om testen finner du på treteknisk.no

Andre forhold som kan påvirke hardheten i parkettgulvet

Det finnes også andre forhold som kan påvirke hardheten og slitasjestyrken i et parkettgulv. Lakkens kvalitet og hvilken parkettkjerne som er brukt, er noen eksempler på dette.

Hvis du har noen spørsmål knyttet til slitasjestyrke i ulike parkettgulv,  kan du ta kontakt med Parkett.no.