Hvilken retning skal parketten monteres i et rom?

Når et parkettgulv skal monteres er det viktig å tenke gjennom hvilken retning parketten skal ligge. Det er ønskelig at lyset/sollyset følger plankebordene sin lengderetning, samtidig som det er det finest når parketten blir montert i rommets lengderetning. Hvis rommet er slik at sollyset følger plankebordene når parketten monteres i lengderetning av rommet, er det ingen problem å vite hvilken retning parketten skal monteres.
1-stav Eik Trollvann Parkett

Når et parkettgulv skal monteres er det viktig å tenke gjennom hvilken retning parketten skal ligge. Det er ønskelig at lyset/sollyset følger plankebordene sin lengderetning, samtidig som det er det finest når parketten blir montert i rommets lengderetning. Hvis rommet er slik at sollyset følger plankebordene når parketten monteres i lengderetning av rommet, er det ingen problem å vite hvilken retning parketten skal monteres. Det hender likevel at disse to forholdene kommer i konflikt med hverandre. Da må det gjøres et valg hos vedkommende som skal montere parketten. Skal parketten monteres i samme retning som sollyset eller skal parketten monteres i lengderetning av rommet? Vi mener det er finest å velge å prioritere å montere i rommets lengderetning. Det er også det som er mest riktig i henhold til leggeveiledning.

Parkett montert i lengderetning av rommet, hvor sollyset går på tvers av lengderetning.

Parkett er et levende materiale som ekspanderer om sommeren når det er varmt og fuktig sommerluft. Om vinteren når det er tørt og kaldt, vil parketten krympe. Det er derfor parkettgulvet skal monteres flytende. Parketten skal få bevege seg fritt, helt uten hindringer. Når et parkettgulv blir montert, skal det være ca 6-7 mm avstand til vegg og ingenting skal skrues fast til parketten eller låse parketten.

Siden parkett er et levende materiale, har produsentene toleranser på hvor langt og bredt et parkettgulv kan monteres sammenhengende. Toleransene på hvor langt et parkettgulv kan monteres i lengderetning er ofte 12 eller 20 meter. Dette avhenger av hva den enkelte produsent har som toleranser i sin monteringsanvisning. Toleransene på hvor bredt et parkettgulv kan monteres er ofte 6-8 meter. Grunnen til at et parkettgulv kan monteres flere meter i lengderetningen enn i bredderetningen, er at parkett ekspanderer og krymper mest i bredderetning. Hvis romflatene hvor det skal monteres parkett er større enn monteringsanvisning tillater, må det legges inn en ekspansjonsfuge midt i gulvet, slik at gulvflaten ikke blir for stor.

Parkett montert i lengderetning, hvor sollyset følger plankebordene i lengderetning.

Handlekurv