Parkett – et levende materiale

Relativ luftfuktighet beskriver luftens vanninnhold i prosent av det luften maksimalt kan inneholde ved aktuell temperatur. Parkett er et hygroskopisk materiale som til enhver tid vill instille seg på en likeveksfuktighet avhenging av temperatur og relativ luftfuktighet i rommet det ligger i. Hvis fuktigheten i parketten er lavere enn luftfuktigheten i rommet, vil parketten kunne oppta fuktighet fra omgivelsene. Hvis luftfuktigheten i rommet er lavere enn fuktigheten i parketten, vil parketten kunne avgi fuktighet til omgivelsene.
Fiskeben Eik Solheim Parkett

Skrevet av Jon-Inge Heldal 

Relativ luftfuktighet beskriver luftens vanninnhold i prosent av det luften maksimalt kan inneholde ved aktuell temperatur.  Parkett er et hygroskopisk materiale som til enhver tid vill instille seg på en likeveksfuktighet avhenging av temperatur og relativ luftfuktighet i rommet det ligger i. Hvis fuktigheten i parketten er lavere enn luftfuktigheten i rommet, vil parketten kunne oppta fuktighet fra omgivelsene. Hvis luftfuktigheten i rommet er lavere enn fuktigheten i parketten, vil parketten kunne avgi fuktighet til omgivelsene.

Når det er kaldt om vinteren, blir det tørrere inneklima og den relative luftfuktigheten synker. Da vil parketten kunne avgi fuktighet til omgivelsene og  parkettgulvet vil krympe.  Når det er varmt om sommereren, blir det mer fukt i luften og den den relative luftfuktigheten øker. Da vil parketten kunne ta til seg fuktighet fra omgivelsene og parkettgulvet vil ekspandere. Det er ikke store bevegelser det er snakk om, men samlet kan et parkettgulv bevege seg noen mm langs veggen. Det er derfor en parkett blir montert med ca 7 mm avstand til vegg. Når parketten ekspanderer, må den ha plass til å utvide seg. Når parketten krymper på vinterstid, vil denne bevegelsen være skjult under sokkellistene.

Når det er slik at parketten beveger seg er det viktig at parketten ikke blir låst under tunge gjenstander, slik som kjøkkenøy, trapp og garderobeskap. Dette vil hindre parketten i å bevege seg fritt og det vil kunne skape spenninger i parketten. Dette kan blant annet forårsake knirk og knitringer i parkettgulvet.

Alle parkettprodusenter oppgir toleranser på inneklima, slik at parketten skal trives og bevares på en best mulig måte. De vanligste toleransene på inneklima er at det bør være en stabil innetemperatur på mellom 18-23 grader. Det bør også være en relativ luftfuktighet på mellom 30-60%.  Overflatetemperatur i gulvvarme må ikke være høyere enn maks 27 grader og maks styrke i gulvvarme er 60Watt pr kvm. Avvik på disse toleransene over tid kan i verste fall resultere i at parketten utvikler skader.

Et vanlig eksempel på skader som kan utvikle seg i et parkettgulv ved feil inneklima er tørkeskader. Hvis overflatetemperatur i gulvvarmen blir for høy og/eller at den relative luftfuktigheten blir for lav og/ eller at innetemperaturen er for høy, kan parketten avgi så mye fuktighet til omgivelsene at den utvikler tørkeskader.

Det er derfor viktig å ha et riktig inneklima, slik at parketten trives og bevares på en best mulig måte.

Det kan være smart å investere i redskaper som gjør at man kan overvåke dette.

* Temperaturmåler for å overvåke innetemperatur.

* Hygrometer til å måle relativ luftfuktighet.

* Infrarødt termometer med laserpeker til å måle overflatetemperatur på gulvet.

Ta gjerne kontakt med Parkett.no hvis du har spørsmål knyttet til inneklima og hvordan du på en best mulig måte legger til rette for et godt inneklima for din parkett.

Handlekurv