Parkett og gulvvarme

Flere og flere nordmenn velger å ha gulvvarme. Gulvvarme er lunt for beina og gir god komfort. Kan parkett monteres på gulvvarme? Det korte svaret er ja, men med noen forbehold.
Trollfjell hvitoljet 1-stav Eik Parkett

Skrevet av Jon-Inge Heldal

Flere og flere velger å ha gulvvarme i sitt hjem. Gulvvarme er lunt for beina og gir god komfort. På grunn av lunheten som gulvvarme gir, så kan du senke romtemperaturen med 2-4 grader i huset og fortsatt ha den samme opplevelsen av varme. Fryser vi på beina blir vi fort kalde og med gulvvarme unngås dette. Kan parkett monteres på gulvvarme? Det korte svaret er ja, men med noen forbehold.

Det er veldig vanlig å kombinere gulvvarme og parkett i dag. Det fungerer godt sammen. Både elektrisk og vannbåren varme kan brukes under parkett. Hvis gulvvarme og parkett blir montert i henhold til leggeveiledning og toleranser på gulvvarme blir overholdt, vil man oppnå et vakkert parkettgulv med en svært behagelig og komfortabel overflate.

Overflatetemperatur og maks effekt pr kvm

Det finnes en toleranse på maks overflatetemperatur. Parkettens overflatetemperatur må aldri overstige 27 °C. Dette er et absolutt krav og det må aldri overstige denne overflatetemperatur, verken under tepper, under møbler eller ved peisovn. Det er viktig å huske at det kan bygge seg høy overflatetemperatur under feks tepper, en haug med klær som ligger på parketten eller en madrass på gulvet. Spesielt under tepper med tett bunn. Det vil stenge varmen inne og vil kunne føre til veldig høy overflatetemperatur lokalt. Varmen i gulvet bør derfor ha fri adgang til inneluft. Hvis overflatetemperaturen overstiger 27 grader kan parkettgulvet utvikle tørkeskader og det vil ikke være noen garanti på at parketten holder seg innenfor toleransene på konkavitet, sprekker og lamellslipp. Vi anbefaler å ha en gulvføler i gulvet med makstemperaturbegrensning, og at denne blir stilt inn slik at det unngås at overflatetemperaturen overstiger toleransen på 27 grader. Den andre toleransen som er viktig å huske på er maksimal tillate effekt av varmesystemet. Her er toleransen maks effekt 60 W/m².

Jevn temperatur

Det er viktig at en samlet gulvflate har samme overflatetemperatur og effekt. Det må heller ikke være brå eller store temperaturforandringer. Det skal være avstand til vegg og parketten skal aldri monteres sammenhengende gjennom flere rom. Gulvflaten må deles opp i døråpning, som tildekkes med t-list eller tørterskel. Fastmonterte installasjoner må aldri monteres oppå et parkettgulv som er montert flytende. Parketten må ha fri bevegelse og en samlet gulvoverflate må aldri deles inn i ulike varmesoner. Det kan føre til spenninger i parkettgulvet og i verste fall skader.

0,2 mm fuktsperre

0,2 mm fuktsperre skal alltid monteres mellom gulvvarme og parkett. Dette monteres under ullpapp eller annet parkettunderlag som brukes under parketten. Det finnes også kombinasjonsunderlag med fuktsperre. Da er det tilstrekkelig å montere et slikt underlag. Dette gjelder uansett, uavhengig om det er trebjelkelag, sponplater eller betonggulv. Hvis det monteres en parkett over gulvvarme uten fuktsperre, vil varmen potensielt kunne trekke til seg større mengder fukt fra undergulvet. Fukten kan da trekke inn i parkettgulvet og føre til skader. I verste fall kan parketten ødelegges. Hvis det blir montert vannbåren varme i slisser, vil vi anbefale å montere en plate mellom gulvkonstruksjon og parkett. Dette for å gjøre undergulvet stabilt og avrettet.

Det er avslutningsvis viktig å informere om at parkett i Lønn og Bøk ikke anbefales på gulvvarme. Dette er tresorter som beveger seg mer enn andre. Gulvvarme under disse treslagene blir derfor på egen risiko.

Parkett et hygroskopisk materiale

Det er viktig å huske at parkett er et hygroskopisk materiale som beveger seg i takt med årstidene. Om vinteren vil parketten avgi fuktighet til omgivelsene og krympe og om sommeren vil parketten ta til seg fuktighet fra omgivelsene og ekspandere. Gulvvarme har absolutt en påvirkning på parkettgulvet når det kommer til dette bevegelsesmønsteret. Så lenge nevnte toleranser overholdes, så vil parketten trives og den vil ikke utvikle skader.

Handlekurv