Parkett et hygroskopisk materiale

Parkett er et hygroskopisk materiale. Parkett er et materiale som til enhver tid tilpasser seg de omgivelsene hvor parketten er montert. Om sommeren når det er varm og fuktig luft, vil parketten ta til seg fuktighet fra omgivelsene og ekspandere. Om vinteren når det er tørr og kald vinterluft, vil parketten avgi fuktighet til omgivelsene og krympe. Det er vanlig å si at et parkettgulv er et levende materiale som trekker seg sammen om vinteren og som ekspanderer om sommeren.
Stor prøve 1-stav Eik Tyrifjorden Parkett

Parkett er et hygroskopisk materiale. Parkett er et materiale som til enhver tid tilpasser seg de omgivelsene hvor parketten er montert. Om sommeren når det er varm og fuktig luft, vil parketten ta til seg fuktighet fra omgivelsene og ekspandere. Om vinteren når det er tørr og kald vinterluft, vil parketten avgi fuktighet til omgivelsene og krympe. Det er vanlig å si at et parkettgulv er et levende materiale som trekker seg sammen om vinteren og som ekspanderer om sommeren.

Parkett, et levende materiale

Ufordringer med et levende materiale

Det er mange utfordringer knyttet parkett som et levende materiale.

I Norge er det et veldig tørt inneklima om vinteren og den relative luftfuktigheten synker. Parketten vil da avgi fuktighet til omgivelsene og krympe. I tillegg brukes det mange varmekilder i norske hjem om vinteren, slik som varmepumpe, panelovner og peisovn. Det er også svært vanlig å ha gulvvarme under parkettgulvet. Alle disse varmekildene forsterker det tørre inneklimaet og bidrar til at parketten avgir mye fuktighet til omgivelsene. Hvis inneklimaet er svært tørt over tid og/eller overflatetemperaturen på gulvvarmen er for høy, kan parkettgulvet avgi så mye fuktighet til omgivelsene at den utvikler tørkeskader. Typiske tørkeskader i parkett er sprekkdannelser i treet eller deformering av parketten.

Om sommeren øker luftfuktigheten og inneklima blir fuktigere. Parketten vil ta til seg fuktighet fra omgivelsene og ekspandere. Dette er en av grunnene til at parkett skal monteres med ca 7 mm avstand til vegg. På den måten har parketten plass til å utvide seg. Utfordringen med sommerhalvåret og et mer fuktig inneklima, kan være at det ikke er god nok avstand til vegg og at parketten dermed vandrer inn i vegg. Gulvet kan komme i spenn, slik at det blir knaselyd i parketten når man trår på gulvet. I tillegg kan det utvikle seg spenninger i parkettgulvet, hvis gulvet «henger»/ er låst enkelte steder. Da vil det kunne utvikle seg spenninger i parkettgulvet som utvikler knirk i parketten.

Det er svært viktig å montere parketten flytende og ikke låse parketten under faslåste gjenstander, slik som kjøkkenøy, trapp og garderobeskap. Dette vil hindre parketten i å bevege seg fritt, som igjen kan forårsake knirk og knitringer i parkettgulvet.

Toleranser på inneklima.

Det er viktig å legge til rette for et inneklima hvor parketten vil trives og det gjøres ved at toleranser på inneklima overholdes. Den vanligste toleransen på inneklima for en parkett er at den relative luftfuktigheten skal være mellom 30-60% og innetemperatur skal være mellom 18-23 grader. Hvis parketten er montert på gulvvarme, må ikke overflatetemperaturen overstige 27 grader og maks styrke i gulvvarmen er 60watt pr kvm. Avvik på disse toleransene over tid kan i verste fall gjøre at parketten utvikler skader. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål knyttet til inneklima og hvordan du på en best mulig måte legger til rette for et godt inneklima for din parkett.

Handlekurv