Maksimal lengde og bredde i et parkettgulv

Parkett er et levende materiale som beveger seg i takt med inneklima. Om sommeren når det er varmt og fuktig luft, vil parketten ta til seg fuktighet fra omgivelsene og ekspandere. Om vinteren når det er tørr og kald vinterluft, vil parketten avgi fuktighet til omgivelsene og krympe.
1-stav Eik Toke Ekstra Bred Hvitoljet parkett

Skrevet av Jon-Inge

Det er toleranser på hvor langt og bredt en parkett kan monteres sammenhengende.   Vi anbefaler derfor å lese monteringsansvisningen til parketten som skal monteres, slik at du finner ut hvilke toleranser som gjelder for din parkett.

Toleranser

Parkett er et levende materiale som beveger seg i takt med inneklima. Om sommeren når det er varmt og fuktig luft, vil parketten ta til seg fuktighet fra omgivelsene og ekspandere. Om vinteren når det er tørr og kald vinterluft,  vil parketten avgi fuktighet til omgivelsene og krympe. Det er derfor et parkettgulv må monteres flytende, slik at parketten kan bevege seg helt fritt uten hindringer. Det skal være 5-8  mm luft til tilstøtende byggningsdeler, installasjoner og vegger.  Denne ekspansjonen kamufleres av en 10 mm fotlist. Et parkettgulv vil bevege seg mest i bredderetning.

Noen produsenter operer med at parketten kan monteres sammenhengende i maksimalt 8 meter i bredderetning og  12 meter i lengderetning.  Det finnes også noen som opererer med maksimalt 8 meter i bredderetning og  20 meter i lengderetning.  Til sist er det noen som tillater maksimalt 12 meter i bredderetning og 20 meter i lengderetning.

Hvis et parkettgulv skal monteres på en større gulvflate enn det toleransene tillater, må det legges inn en ekspansjon i gulvet. Da vil den store parkettoverflaten bli delt opp i flere uavhengige overflater.

 Hvis et parkettgulv blir montert på en gulvflate som er utenfor toleransen, så kan dette skape problemer i parkettgulvet.  Da kan parketten vandre i veggen om sommeren og dermed kan det bli knirk i gulvet. Det kan også bli glipper ved fotlistene om vinteren, når parketten krymper.

Ekspansjon i døråpning

Parketten skal deles ved overgang til nytt rom i døråpning.  Det betyr i praksis at man legger inn en avstand på minimum 8 mm mellom to gulvflater i døråpning.  Alle parkettprodusenter informerer om dette i sin monteringsansvisning.

Ekspansjon i døråpning

Det er ikke tillatt å montere et parkettgulv sammenhengende gjennom flere rom. Hver parkettflate skal få bevege seg separat. Det kan være ulik temperatur, overflatetemperatur og luftfuktighet fra ett rom til et annet. Det betyr igjen at en parkettflate i ett rom kan oppføre seg annereledes enn en parkettflate i et annet rom. Begge parkettflatene beveger seg, og dersom disse to parkettflatene henger sammen kan det oppstå sårbare punkter i parketten. Dette gjelder spesielt i døråpninger hvor det i verste fall kan oppstå glipper i skjøtene i parkettgulvet.  En annen risiko er at det kan skapes spenninger som forplanter seg videre i gulvet og dette kan resultere at man får knirk.

Vi anbefaler derfor å avslutte en gulvflate i døråpning og starte den nye gulvflaten i samme døråpning, med en ekspansjon på 6-10 mm. Denne ekspansjonen blir skjult under en dørterskel eller eventuelt en overgangslist/ t-list.

En ekspansjon som er dekket av en T-list.

 Hva skal jeg vektlegge, tekniske råd eller det som er finest visuelt?

Det er veldig mange som monterer parkett sammenhengende gjennom flere rom, da de synes dette gir det beste visuelle resultatet. Det er ingen tvil om at det er finest å montere parkettgulvet sammenhengende gjennom flere rom.

Det er veldig pent å montere parkett sammehengende gjennom flere rom.

Moderne mennesker er kanskje mer opptatt av hva som er finest, enn hva som er mest riktig teknisk. De velger kanskje å nedprioritere monteringsanvisning og vektlegge hva som gir det beste visuelle resultat.  Det er helt greit, så lenge kundene er klar over hvilken risiko som blir tatt ved å avvike fra monteringsanvisning og at man er klar over at dette gjøres på egen risiko.

Parkett.no er opptatt av at kunder skal være mest mulig fornøyd med det endelige resultatet ved montering av ny parkett. Vi oppfordrer derfor våre kunder å følge monteringsanvisning, da dette gir deg bedre sikkerhet hvis noe skje med gulvet og et bedre resultat.

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål knyttet til dette emnet.

Handlekurv