Parkett Sortering

Om du er usikker på hva sortering betyr når du skal velge tregulv, da har du kommet til rett sted. Parkett.no har solgt parkett på nett siden 2013 og vi er opptatt av å gi våre kunder en riktig forventing til gulvets totale utseende.

NB: Ny nettbutikk. Endringer og opptaderinger gjør at denne denne artikkelen kan inneholde feil.

Om du er usikker på hva sortering betyr når du skal velge tregulv, da har du kommet til rett sted.

Parkett.no har solgt parkett på nett siden 2013 og vi er opptatt av å gi våre kunder en riktig forventing til gulvets totale utseende. Vi ønsker at du som kunde skal ha rett intrykk og forventing til gulvet før du bestiller et produkt, og at du blir fornøyd når du mottar ditt gulv.

Vi har derfor skrevet litt om hvordan de ulike sorteringene ser ut og hva som er tillatt i en sortering.

Alle parkettgulv kommer i en sortering. Sorteringen blir bestemt i produksjonen og definerer hva som er tillatt i gulvet.

Parkett.no har 5 ulike sorteringer. Extra rustikk, Rustikk, Natur, Ren og Ekstra ren.

Ekstra rustikk sortering

Dette er en sortering som tillater fargespill, kvist og sparkelreperasjoner.  I denne sorteringen er det mye kvist og sparkelreperasjoner.

Bildet nedenfor viser hvordan kvist og sparkelreperasjoner kan se ut i et Ekstra rustikk gulv. De sorte stripene i gulvet er åpninger i treet som er blitt reparert med sort sparkel. Dette gir gulvet et røft og vintage uttrykk. De runde og sorte reperasjonene i gulvet er kvistfyllinger. Det vil si at det har stått en gren i trestammen og der hvor grenen har stått har det blitt en åpning ved produksjon av plankebord. Denne åpningen blir reparert med sort sparkel.

Parkett 1-stav Eik Trollfjell hvitoljet

Rustikk sortering

Dette er en sortering som har fargespill, kvist og sparkelreperasjoner, men mindre enn Ekstra rustikk. Dette er et gulv hvor fargespill, kvist og yteved en en del av det totale utseende til gulvet. Parkettgulv i denne sorteringen har et skikkelig treuttrykk og gir en følelse av et ordentlig tregulv.

Bildet nedenfor viser hvordan kvist og sparkelreperasjoner kan se ut i et Rustikk gulv. De sorte stripene i gulvet er åpninger i treet som er blitt reparert med sort sparkel.  De runde og sorte reperasjonene i gulvet er kvistfyllinger. Det vil si at det har stått en gren i trestammen og der grenen har stått har det blitt en åpning ved produksjon av plankebord. Denne åpningen blir reparert med sort sparkel.

Natur sortering

Dette er en sortering med naturlig fargespill og noe kvist. Det er mye mindre kvist enn i ekstra rustikk sorteringen og det er mindre kvist enn i Rustikk sortering. Det er likevel noe kvist og det er tillatt med enkelte sparkelreperasjoner. Parkett som kommer i en natur sortering har et veldig naturlig utseende.

Bildet nedenfor viser hvordan kvist og sparkelreperasjoner kan se ut i et gulv i en natur sortering. De sorte stripene i gulvet er åpninger i treet som er blitt reparert med sort sparkel. Det er mye mindre av dette i en natur sortering, enn i et gulv som kommer i en Ekstra rustikk eller Rustikk sortering.  De runde og sorte reparasjonene i gulvet er kvistfyllinger. Det vil si at det har stått en gren i trestokken og der grenen har stått har det blitt en åpning ved produksjon av plankebord. Denne åpningen blir reparert med sort sparkel. Det er mye mindre av dette i en natur sortering, enn i et gulv i Ekstra rustikk eller Rustikk sortering.

Ren sortering

Parkettgulv som kommer i denne sorteringen har et rolig fargespill og lite kvist. Det er ikke tillatt med sparkelreperasjoner av større åpninger og det er kun små sparkelreperasjoner av kvist. Hvis man ønsker et rolig gulv med lite kvist og lite sparkelreperasjoner, så er dette sorteringen å velge. Ren gir et eksklusivt og rolig utseende i parkettgulvet.

Bildet nedenfor viser hvordan et gulv i en classic sortering  kan se ut. Gulvet har lite kvist og sparkelreperasjoner, og har et rolig fargespill.

Ekstra ren sortering:

Parkett.no sin fineste sortering. Disse gulvene er svært selektert med rolig fargespill og svært lite kvist. Det er ikke tillatt med sparkelreperasjoner i gulvet.

Bildet nedenfor viser hvordan et gulv i Ekstra ren sortering kan se ut.

 

Filtrering av Parkettens Egenskaper

Kunden kan sortere gulvene i nettbutikken ved å bruke «filtrer etter egenskaper» i nettbutikken. Her kan kunden også sortere i kategorien sortering.

Hva er Yteved?

I en Ekstra rustikk, Rustikk og natur sortering vil det også være tillatt med yteved i varierende grad. Yteved er en lysere ved ytterst i trestrammen, da veden er yngre enn den innerste veden.

Her er et bilde av yteved i en trestamme.

 Her er et bilde av yteved i et parkettgulv.

Kvist og sparkelreperasjon av kvist.

Trær har naturligvis grener. Grenene i treet fester seg i stammen på trestokken. Der hvor grenene fester seg får man en «kvist». Kvist i et parkettgulv er en naturlig organisk del av materialet, da kvist er en naturlig del av treet. I en Ren og Ekstra ren sortering vil mye av kvisten være valgt bort og mesteparten av kvisten som finnes i denne sorteringen er ekte kvist.

I bildet nedenfor er et gammelt eiketre som har grener av varierende størrelse.

I bilde nedefor ser man en ekte kvist i en trestamme.

Når det produseres parkett, hender det at man får et hull i plankebordet der hvor grenen har stått i trestammen. Kvisten faller ut ved produksjon av toppsjikt. Disse åpningene kan ha varierende størrelse og vil bli reparert med sort sparkel. Dette kalles for kvistfylling eller en sparkelreperasjon av kvist. Større kvistreperasjoner vil man få i Ekstra rustikk og Rustikk sorteringen. I en natursortering vil det være tillatt med noe kvistreperasjoner, men ikke så store og så mye som i Ekstra rustikk og Rustikk sorteringene.

Bildet under viser et kviståpning på et plankebord, før det påføres sparkelreperasjon i produksjonsprosessen.

Bilder under viser en to slike sparkelreperasjoner av kviståpning. De sorte sparkelreperasjonene i dette gulvet har blitt grålig, da den sorte sparkelen har blitt behandlet med en hvit grunnolje.

Sparkelreperasjon av åpninger i Treet

Treet blir levert til parkettprodusenter som stokker. Disse stokkene blir tørket i en tørkeovn, slik at man får riktig fuktighetsnivå i tømmeret for produksjon av parkett.

Bildet under viser stokker som brukes til produksjon av toppsjikt av parkett.

Når disse stokkene tørkes i en tørkeovn, vil det utvikle seg åpninger enkelte steder og på noen stokker. Disse åpningene vil da ofte utvikle seg i enden av en stokk. Når man produserer toppsjikt til parketten, vil det være tillatt å bruke disse plankebordene som har åpninger i Ekstra rustikk, Rustikk og natur sortering. Reperasjon av åpninger vil ikke være tillatt i en ren sortering.

Bilder nedenfor viser en åpning i en stokk

Disse plankebordene som har åpninger fra tørkeovnen blir reparert med sort sparkel og disse plankebordene kan da brukes i en Ekstra rustikk, Rustikk og Natur sortering i varierende grad- ref. beskrivelse over.

Bildet under viser en åpninger i et plankebord, før det blir påført sparkelreperasjon i produksjonsprosessen.

Bilder under viser en sparkelreperasjon av en åpning i et parkettbord.

Handlekurv