Parkett Sortering

Om du er usikker på hva sortering betyr når du skal velge tregulv, da har du kommet til rett sted. Parkett.no har solgt parkett på nett siden 2013 og vi er opptatt av å gi våre kunder en riktig forventing til gulvets totale utseende.

Om du er usikker på hva sortering betyr når du skal velge tregulv, da har du kommet til rett sted.

Parkett.no har solgt parkett på nett siden 2013 og vi er opptatt av å gi våre kunder en riktig forventing til gulvets totale utseende. Vi ønsker at du som kunde skal ha rett intrykk og forventing til gulvet før du bestiller et produkt, og at du blir fornøyd når du mottar ditt gulv.

Vi har derfor skrevet litt om hvordan de ulike sorteringene ser ut og hva som er tillatt i en sortering.

Alle parkettgulv kommer i en sortering. Sorteringen blir bestemt i produksjonen og definerer hva som er tillatt i gulvet.

Parkett.no har 5 ulike sorteringer. Ekstra rustikk, Rustikk, Natur, Ren og Ekstra ren.

Ekstra rustikk sortering

Dette er en sortering som tillater fargespill, kvist og fyllinger.  I denne sorteringen er det mye kvist og fyllinger.

Bildet nedenfor viser hvordan kvist og fyllinger kan se ut i et Ekstra rustikk gulv. De sorte stripene i gulvet er åpninger i treet som er tettet med fyllinger. Dette gir gulvet et røft og vintage uttrykk. De runde og sorte fyllingene i gulvet er kvistfyllinger. Det vil si at det har stått en gren i trestammen og der hvor grenen har stått har det blitt en åpning ved produksjon av plankebord. Denne åpningen blir fylt og på denne måten tettet igjen.

1 Stav Parkett Eik, Oljet, Nattland
1 Stav Parkett Eik, Oljet, Nattland

Rustikk sortering

Dette er en sortering som har fargespill, kvist og fyllinger, men mindre enn Ekstra rustikk. Dette er et gulv hvor fargespill, kvist og yteved en en del av det totale utseende til gulvet. Parkettgulv i denne sorteringen har et skikkelig treuttrykk og gir en følelse av et ordentlig tregulv.

Bildet nedenfor viser hvordan kvist og fyllinger kan se ut i et Rustikk gulv. De sorte stripene i gulvet er åpninger i treet som er blitt tettet igjen med fyllinger.  De runde og sorte fyllingene i gulvet er kvistfyllinger. Det vil si at det har stått en gren i trestammen og der grenen har stått har det blitt en åpning ved produksjon av plankebord. Denne åpningen blir tettet igjen med en fylling.

Solheim Ekstra Bred parkett kommer i en rustikk sortering

Natur sortering

Dette er en sortering med naturlig fargespill og noe kvist. Det er mye mindre kvist enn i ekstra rustikk sorteringen og det er mindre kvist enn i Rustikk sortering. Det er likevel noe kvist og det er tillatt med enkelte fyllinger. Parkett som kommer i en natur sortering har et veldig naturlig utseende.

Bildet nedenfor viser hvordan kvist og fyllinger kan se ut i et gulv i en natur sortering. De sorte stripene i gulvet er åpninger i treet som er blitt fylt igjen. Det er mye mindre av dette i en natur sortering, enn i et gulv som kommer i en Ekstra rustikk eller Rustikk sortering.  De runde og sorte fyllingene i gulvet er kvistfyllinger. Det vil si at det har stått en gren i trestokken og der grenen har stått har det blitt en åpning ved produksjon av plankebord. Denne åpningen blir fylt igjen med en fylling. Det er mye mindre av dette i en natur sortering, enn i et gulv i Ekstra rustikk eller Rustikk sortering.

En fylling av en åpning i treet

Ren sortering

Parkettgulv som kommer i denne sorteringen har et naturlig fargespill og lite kvist. Det er ikke tillatt med fyllinger av større åpninger og det er kun små fyllinger av kviståpninger. Hvis man ønsker et rolig gulv med lite kvist og lite fyllinger, så er dette sorteringen å velge. Ren gir et eksklusivt og rolig utseende i parkettgulvet.

Bildet nedenfor viser hvordan et gulv i en ren sortering  kan se ut. Gulvet har lite kvist og fyllinger, og har et rolig fargespill.

Nisser Ren Parkett
Nisser Ren Parkett

Ekstra ren sortering:

Parkett.no sin fineste sortering. Disse gulvene er svært selektert med rolig fargespill og svært lite kvist. Det er ikke tillatt med fyllinger i gulvet. Parkett.no har ikke noe gulv i denne sorteringen pr dags dato.

Bildet nedenfor viser hvordan et gulv i Ekstra ren sortering kan se ut.

Et parkettgulv i ekstra ren sortering

 

Filtrering av Parkettens Egenskaper

Kunden kan sortere gulvene i nettbutikken ved å bruke «filtrer etter egenskaper» i nettbutikken. Her kan kunden også sortere i kategorien sortering.

Hva er Yteved?

I en Ekstra rustikk, Rustikk og natur sortering vil det også være tillatt med yteved i varierende grad. Yteved er en lysere ved ytterst i trestrammen, da veden er yngre enn den innerste veden.

Her er et bilde av yteved i en trestamme.

 Her er et bilde av yteved i et parkettgulv.

1-stav Eik Kragerø parkett med noe yteved

Kvist og fyllinger av kviståpninger.

Trær har naturligvis grener. Grenene i treet fester seg i stammen på trestokken. Der hvor grenene fester seg får man en «kvist». Kvist i et parkettgulv er en naturlig organisk del av materialet, da kvist er en naturlig del av treet. I en Ren og Ekstra ren sortering vil mye av kvisten være valgt bort og mesteparten av kvisten som finnes i denne sorteringen er ekte kvist.

I bildet nedenfor er et gammelt eiketre som har grener av varierende størrelse.

I bilde nedefor ser man en ekte kvist i en trestamme.

Når det produseres parkett, hender det at man får et hull i plankebordet der hvor grenen har stått i trestammen. Kvisten faller ut ved produksjon av toppsjikt. Disse åpningene kan ha varierende størrelse og vil bli fylt igjen med en fylling. Dette kalles for kvistfylling. Større fyllinger vil man få i Ekstra rustikk og Rustikk sorteringen. I en natursortering vil det være tillatt med noe fyllinger, men ikke så store og så mye som i Ekstra rustikk og Rustikk sorteringene.

Bildet under viser et kviståpning på et plankebord, før det påføres en fylling i produksjonsprosessen.

Bilder under viser en to slike fyllinger av kviståpning. De sorte fyllingene i dette gulvet har blitt grålig, da den sorte fyllingen har blitt behandlet med en hvit grunnolje.

Fyllinger av åpninger i Treet

Treet blir levert til parkettprodusenter som stokker. Disse stokkene blir tørket i en tørkeovn, slik at man får riktig fuktighetsnivå i tømmeret for produksjon av parkett.

Bildet under viser stokker som brukes til produksjon av toppsjikt av parkett.

Når disse stokkene tørkes i en tørkeovn, vil det utvikle seg åpninger enkelte steder og på noen stokker. Disse åpningene vil da ofte utvikle seg i enden av en stokk. Når man produserer toppsjikt til parketten, vil det være tillatt å bruke disse plankebordene som har åpninger i Ekstra rustikk, Rustikk og natur sortering. Reperasjon av åpninger vil ikke være tillatt i en ren sortering.

Bilder nedenfor viser en åpning i en stokk

Disse plankebordene som har åpninger fra tørkeovnen blir reparert med fyllinger og disse plankebordene kan da brukes i en Ekstra rustikk, Rustikk og Natur sortering i varierende grad- ref. beskrivelse over.

Bildet under viser en åpninger i et plankebord, før det blir tettet med fylling.

Bilder under viser en fylling av en åpning i et parkettbord.

Handlekurv